Reklamační list

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat vadné nebo poškozené zboží):

 

Prosíme, kontaktujte nás o reklamaci zboží na email, děkujeme!

 

Odesílatel (spotřebitel):

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

Tel.: 

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.pelzmann.cz

Společnost: Aneta Ošťádalová

Se sídlem: Příjezdová 27, 621 00 Brno

IČ: 07 695 934

DIČ: CZ9860114088

E-mail: office@pelzmann.cz

Tel.: 731 053 177 nebo 774 519 541

 

Žádám o reklamaci zboží:

 

Název, cena zboží: 

 

Číslo objednávky:

 

Popis reklamace - podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

Řešení reklamace (zaškrtněte):

 

vrácení peněz / výměna zboží za bezchybný kus

 

Číslo bankovního účtu spotřebitele (v případě vrácení peněz):

 

Reklamované zboží prosíme zaslat nejpozději do 6-ti měsíců od jeho zakoupení. Řádně zabalené s přiloženým podepsaným reklamačním listem a fakturou o koupi.

 

 

V ……………….. dne …………………… 2019

 

 

 

                       podpis: