Reklamační list

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat vadné nebo poškozené zboží):

Prosíme, kontaktujte nás o reklamaci zboží na email, děkujeme!

Odesílatel (spotřebitel):

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:

Tel.:

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.pelzmann.cz

Společnost: Aneta Ošťádalová

Se sídlem: Příjezdová 27, 621 00 Brno

IČ: 07 695 934

DIČ: CZ9860114088

E-mail: office@pelzmann.cz

Tel.: 731 053 177 nebo 774 519 541


Žádám o reklamaci zboží

Název, cena zboží:

Číslo objednávky:

Popis reklamace - podrobný popis závady:


Řešení reklamace (zaškrtněte):

vrácení peněz / výměna zboží za bezchybný kus

Číslo bankovního účtu spotřebitele (v případě vrácení peněz):

Reklamované zboží prosíme zaslat nejpozději do 6-ti měsíců od jeho zakoupení. Řádně zabalené s přiloženým podepsaným reklamačním listem a fakturou o koupi.


V .................... dne ........................ 2019

podpis: